Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Przedmiotowe zasady oceniania 2023/2024

klasy 1-3

edukacja wczesnoszkolna

edukacja informatyczna

języka angielski I-III

wychowanie fizyczne I-III

religia I-II

religia III

 

klasy 4-8

język polski

język angielski IV-VIII

język niemiecki

muzyka

plastyka – M. Felińska, M. Czechowska

plastyka – S. Jahnz-Bolewska

historia

wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa

przyroda

geografia

biologia

chemia

fizyka

matematyka

informatyka

informatyka – I. Poźlewicz, J. Szulc

technika 

wychowanie fizyczne IV-VIII

religia IV-VIII