Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

Zasady funkcjonowania elektronicznej dokumentacji

Procedury bezpieczeństwa w szkole

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin wypożyczania podręczników

Instrukcja logowania się do dziennika elektronicznego

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w SP w Paczkowie

Procedura organizacji zajęć opiekuńczych

Regulamin monitoringu

Regulamin wpisów do Złotej Księgi

Regulamin świetlicy szkolnej

Procedura- Standardy Ochrony Małoletnich

 

Rok szkolny 2023/2024

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2023-24

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Upoważnienie jednorazowego odbioru dziecka ze świetlicy

Klauzula informacyjna osoby upoważnionej

Harmonogram spotkań z rodzicami

Kalendarz roku szkolnego 2023-24

Przedmiotowe zasady oceniania 2023/2024

Harmonogram dostępności dla uczniów i rodziców

Wychowanie do życia w rodzinie – plan dydaktyczny-2023/24

Program wychowawczo-profilaktyczny 2023-24