Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

Zasady funkcjonowania elektronicznej dokumentacji

Procedury bezpieczeństwa w szkole

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin wypożyczania podręczników

Instrukcja logowania się do dziennika elektronicznego

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w SP w Paczkowie

Procedura organizacji zajęć opiekuńczych

Regulamin monitoringu

Regulamin Prymusa Szkoły

Regulamin wpisów do Złotej Księgi

Regulamin świetlicy szkolnej

 

Rok szkolny 2022/2023

Szkolny zestaw podręczników 2022-23

Karta zapisu dziecka na świetlicę 2022-23

Harmonogram konsultacji indywidualnych

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-23

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022-23

Przedmiotowe zasady oceniania

Program wychowawczo-profilaktyczny 2022-23

WdŻwR – plan dydaktyczny 2022_23