Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Oddziały

klasa Wychowawca

II wychowawca

Oddział przedszkolny L. Wdowczyk A. Księżopolska
I a J. Gulczyńska A. Bagińska
I b M. Wyderska K. Bednarczyk
II a M. Felińska M. Bestry
II b K. Markiewicz M. Czechowska
III a M. Wyderska M. Halczyńska
III b O. Ziębaczewska B. Ruminkiewicz
IV a S. Jahnz-Bolewska D. Nowaczewska
IV b I. Poźlewicz D. Jagielska-Ryszczyńska
V a  M. Kierzek A. Nowicka
V b M. Parysek A. Budkiewicz
VI a R. Dopta K. Wierzbińska
VI b K. Czerniak A. Kościańska
VII a M. Lewandowska M. Kocięcka
VII b D. Nowaczewska E. Staszak
VIII a A. Łuszczek A. Gallus
VIII b  J. Szulc M. Parysek