Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Oddziały

klasa Wychowawca

II wychowawca

Oddział przedszkolny L. Wdowczyk  
I a M. Felińska M. Bestry
I b K. Markiewicz M. Halczyńska
II a M. Wyderska  A. Księżopolska
II b O. Ziębaczewska A. Bagińska
III a K. Bednarczyk I. Kubiak
III b E. Wdowiak D. Jagielska-Ryszczyńska
IV a M. Kierzek A. Nowicka
IV b M. Parysek J. Szulc
V a R. Dopta A. Łuszczek
V b K. Czerniak A. Kościańska
VI a M. Lewandowska M. Kocięcka
VI b D. Nowaczewska M. Czechowska
VII a A. Łuszczek R. Dopta
VII b J. Szulc M. Parysek
VIII a I.Poźlewicz E. Staszak
VIII b M. Radomski