Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Pracownicy

Pracownicy administracji i obsługi

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1. Jankowiak Magdalena Pracownik obsługi
2. Jóźwiak Danuta Specjalista ds. płac
3. Kamińska Marzena Woźna
4. Kędziora Dorota Pracownik obsługi
12. Kowalska Joanna Sekretarz szkoły
6. Łopatka Marlena Pracownik obsługi
7. Maciejewska Katarzyna Główny księgowy
8. Małecka Barbara Woźna
4. Mikołajczyk Barbara Pracownik obsługi
13. Solarczyk Hanna Kierownik gospodarczy
9. Szulc Bogdan Konserwator
10. Szwedziak Kamila Pracownik obsługi
9. Święch Rafał Konserwator
11. Tomczak Alina Pracownik obsługi