Przy stole stoi czworo uczniów. Jedna z uczennic siedzi na nim i zapisuje na kartce odkodowane litery hasła. Druga wskazuje kolorowe figury kodu i trzyma kartkę z legendą. Chłopiec i trzecia dziewczynka przyglądają się kartkom.Z okazji Dnia Zdrowia, w ramach Projektu “Szkoła Promująca Zdrowie”, uczniowie klasy 1b mogli spędzić dzień nauki w trochę inny sposób- wzięli udział w grze “Owocowy Escape Room”. Aby zdobyć nagrodę przygotowaną przez nauczyciela, musieli rozwiązać różne zadania, które sprawdzały  wiedzę, jaką dotychczas zdobyli na lekcjach. Wszystkie zmagania nawiązywały do głównego tematu dnia- zdrowego odżywiania.

Każdy uczeń został przydzielony do stanowiska w różnych kolorach. Przy stanowisku żółtym uczniowie musieli odkodować hasło (“Zdrowe jedzenie to moje paliwo!”) i głośno je wykrzyczeć. Stanowisko zielone sprawdzało wiedzę ze znajomości piramidy żywienia- uczniowie mieli za zadanie ją uzupełnić. Stanowisko czerwone było matematyczne- dzieci musiały rozwiązać zadania z dodawania i odejmowania, a potem na podstawie wyników uzupełnić kod QR. Przy ostatnim stanowisku zadaniem było ułożenie puzzli i odkrycie hasła. (więcej…)

Wielu uczniów w naszym kraju ma obecnie trudności z ponownym zaadaptowaniem się do wymogów systemowych szkoły w wersji stacjonarnej, odnalezieniem w nowej sytuacji, kontaktami społecznymi i wieloma innymi czynnikami powodującymi, że zapał i motywacja do nauki to pojęcia im obce. Z drugiej strony wielu nauczycieli ma poczucie bezradności i bezsilności zwłaszcza w sytuacji, gdy równolegle z ich zaangażowaniem, powołaniem i chęcią do kreatywnego działania nie podążają odpowiadające potrzebom uczniów i pedagogów metody pracy, by nie powiedzieć wprost: narzędzia.

Dlatego zdecydowałam się podzielić pomysłem na podsumowanie wiadomości, który w mojej ocenie efektywnie wykorzystuje zainteresowania uczniów, dzięki czemu łatwiej przyswajają wiedzę, rozwijają rozmaite umiejętności, chętniej współpracują ze sobą i w dużej mierze przejmują odpowiedzialność za własne postępy dydaktyczne. Podsumowania zdobytych wiadomości i umiejętności można bowiem dokonać na różne sposoby, nie tylko w formie sprawdzianu. (więcej…)

W naszej klasie w poprzednim tygodniu odbył się sprawdzian. Co najlepsze- dzieci nie były nawet świadome, że ich wiedza jest właśnie sprawdzana. Co było jego tematem? CENTYMETR! Każde dziecko dostało do obliczenia działanie, ale przede wszystkim miało za zadanie zwrócić uwagę na prawidłowy zapis wyniku- pamiętać o jednostce „cm”. Potem, na dużym arkuszu papieru, wszyscy po kolei odrysowywali (za pomocą linijki) dwie równoległe linie, które musiały być dokładnie tej długości, jaki był wynik na karteczce. Dlaczego dwie? Ponieważ łącząc wszystkie linie stworzyliśmy wspólnie ulice miasta, przy których później pojawiły się zrobione przez dzieci budynki i inne atrakcje! Powstała piękna i kreatywna makieta miasta, którą pierwszaki zrobiły współpracując ze sobą w zgodzie, dzieląc się zadaniami i pomysłami.
Olga Ziębaczewska

„Budząca się Szkoła” to fundacja wspierająca innowacyjne rozwiązania w dziedzinie edukacji. Inspiruje ona do wprowadzania zmian, które umożliwiają każdemu dziecku rozwój we własnym tempie. Zapraszamy do zapoznania się z filmem, w którym dr Marzena Żylińska ukazuję ideę i korzyści oddolnych zmian w edukacji podążającej za uczniem:

https://youtu.be/cNBQ9lQ9nt8

Obserwując dynamikę potrzeb i zmian w zakresie edukacji, nauczyciele naszej szkoły wyznaczyli sobie misję i cele do działania.

Misja Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie
„Wzajemne relacje pozwalają nam na dostrzeganie i rozwijanie potencjału naszych uczniów”.

Cele:
1. Dbamy o relacje rówieśnicze.
2. Rozwijamy myślenie krytyczne.
3. Stwarzamy uczniom warunki do wzajemnego uczenia się od siebie podczas pracy w grupie.
4. Pracujemy metodą projektu.
5. Wprowadzamy metodę zielonego długopisu.
6. Rezygnujemy z zeszytów ćwiczeń i podręczników.

Nasza prezentacja

Miło nam poinformować, że 11 listopada Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie pojawiła się na mapie „Budzących się Szkół”.

Mapa

Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się każdego dnia stwarzać przyjazny świat dla rozwoju i potencjału dzieci.

Ewelina Wdowiak

Joanna Szulc