Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Projekt „Szkoła Promująca Zdrowie”

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie ubiega się o certyfikat wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie. Głównym założeniem programu jest promocja zdrowia w szerokim zakresie. Ma ona dotyczyć nie tylko zdrowia samej jednostki, ale nauczyć nas działać wspólnie. Szkoła Promująca Zdrowie ma na celu zaangażowanie całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników) w tworzenie klimatu, który będzie sprzyjać zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Wszystkie zdobyte podczas programu kompetencje nie ograniczają się tylko do teraźniejszości, ale mają być wykorzystywane przez całe życie, we wszystkich jego aspektach. Podczas realizacji założeń Szkoły Promującej Zdrowie wszelkie działania są zorganizowane i zaplanowane tak, aby na bieżąco móc sprawdzać ich efekty i modyfikować je w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w zakresie promocji zdrowia.