Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

O szkole

Historia szkoły w Paczkowie

NASZA SZKOŁA – prezentacja-zespolu-szkol-w-paczkowie

Najstarsze notatki dotyczące istnienia Szkoły Powszechnej w Paczkowie sięgają 1904 roku. Jest to rok budowy obiektu szkolnego. Początkowo była to szkoła dla Niemców, wyznania ewangelickiego z najbliższej okolicy. Pierwszym nauczycielem w latach 1904-1919 w tej placówce był Klingbeil.

Dawny budynek szkoły – ulica Szkolna 14

 

Polskie dzieci dopiero w 1922 roku doczekały się w Paczkowie szkoły katolickiej. Pierwszym polskim nauczycielem był Paweł Matysik— Ślązak z pochodzenia. Uczył w tej szkole do roku 1925. Przez kolejne dwa lata uczyła w Paczkowie pani Helena Bujakowska, a następnie do roku 1939 i w latach 1945-1946—pan Edmund Mielcarkiewicz.
W zimie 1936 roku przez Paczkowo przejeżdżał prezydent Polski Ignacy Mościcki, który zatrzymał się na stacji kolejowej, gdzie dzieci wraz z wychowawcą miały okazję spotkać się z tak dostojnym gościem. 
   

Dawny dworek, główny budynek szkoły przy ulicy Dworskiej 1

    Podczas okupacji szkoła była nieczynna. Po wojnie otwarto ją dnia 20 kwietnia 1945 roku. Początkowo szkoła mieściła się w budynku przy ulicy Szkolnej 14, a od roku 1958 w budynku podworskim, którego właścicielem przed wojną był Ernst Jeske. W latach 1947-1966 kierownikiem szkoły był pan Zygmunt Szymański. Następnie funkcję dyrektora pełnił do 1991 roku pan Witold Kubiak. W latach 1991-1998 dyrektorem był pan Krzysztof Bestry.

 tył budynku
 
Dobudowana część głównego budynku

    W roku 1995 szkoła została rozbudowana. Do budynku podworskiego dobudowano pomieszczenia, w których znalazły się dwie sale lekcyjne oraz sanitariaty. 

 

Budynek sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej 16

  Od 1 września 1998 roku do 31 sierpnia 2009 r. dyrektorem szkoły była pani Maria Rydel. W 2003 roku przy ulicy Szkolnej 16 zbudowano nową salę gimnastyczną. Od roku 2004 do 2019 placówka w Paczkowie była Zespołem Szkół, składającym się ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
W roku szkolnym 2007/2008 szkoła otrzymała nową pracownię komputerową oraz centrum multimedialne.

1 września 2009 r. dyrektorem szkoły została pani Małgorzata Szomek. 2 czerwca 2010 r. otwarto nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy ul. Szkolnej 14 dla najmłodszych dzieci. 24 września 2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 wraz z szatniami.
Od lutego 2010 r. uczniowie i nauczyciele korzystali z tablicy interaktywnej znajdującej się w świetlicy szkolnej, a od stycznia 2011 r. do dyspozycji była druga tablica interaktywna, która została ufundowana przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Paczkowie.

1 czerwca 2012 r. został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowego budynku szkoły na ul. Szkolnej 16. 1 września 2013 r. nastąpiło oddanie do użytku nowoczesnego budynku. Mieszkańcy Paczkowa i okolic przyjęli ten fakt z wielką radością. Tłumnie przybyli na zorganizowane w pierwszą sobotę września drzwi otwarte, aby zobaczyć ten długo wyczekiwany budynek.

Od roku 1 września 2013 r. na funkcję wicedyrektora powołano panią Małgorzatę Gronowską. Pełniła ona tę funkcję do 26 sierpnia 2019 r. W latach 2019 – 2022 wicedyrektorem była pani Dorota Jagielska – Ryszczyńska. Od 1 września 2022 r. funkcję wicedyrektora pełni pani Katarzyna Wronka.

Dnia 12 czerwca 2014 r. nastąpiło uroczyste nadanie imienia św. Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Paczkowie.

31sierpnia 2022 r. zakończyła pracę w szkole w Paczkowie pani Małgorzata Szomek, a stanowisko dyrektora objęła pani Dorota Jagielska – Ryszczyńska.