Eksplorujemy, kreujemy i prezentujemy na historii

Wielu uczniów w naszym kraju ma obecnie trudności z ponownym zaadaptowaniem się do wymogów systemowych szkoły w wersji stacjonarnej, odnalezieniem w nowej sytuacji, kontaktami społecznymi i wieloma innymi czynnikami powodującymi, że zapał i motywacja do nauki to pojęcia im obce. Z drugiej strony wielu nauczycieli ma poczucie bezradności i bezsilności zwłaszcza w sytuacji, gdy równolegle z ich zaangażowaniem, powołaniem i chęcią do kreatywnego działania nie podążają odpowiadające potrzebom uczniów i pedagogów metody pracy, by nie powiedzieć wprost: narzędzia.

Dlatego zdecydowałam się podzielić pomysłem na podsumowanie wiadomości, który w mojej ocenie efektywnie wykorzystuje zainteresowania uczniów, dzięki czemu łatwiej przyswajają wiedzę, rozwijają rozmaite umiejętności, chętniej współpracują ze sobą i w dużej mierze przejmują odpowiedzialność za własne postępy dydaktyczne. Podsumowania zdobytych wiadomości i umiejętności można bowiem dokonać na różne sposoby, nie tylko w formie sprawdzianu.

Uczniowie na lekcjach historii często pracują w grupach metodą projektu. Na początku działu dokonujemy podziału na zespoły zadaniowe (nazywamy je klanami), przydzielamy tematy związane ze omawianymi treściami i planujemy pracę. Podczas kolejnych lekcji uczniowie zdobywają potrzebne im informacje, szkolą wymagane umiejętności. Następne zajęcia poświęcone są na opracowanie i uporządkowanie uzyskanych materiałów.

Uczniowie samodzielnie decydują, w jakiej formie chcą je zaprezentować, co wzmacnia ich poczucie bezpieczeństwa i komfortu nauki. Bardzo często wybierają wykonanie filmu lub prezentacji z wykorzystaniem komputerowej gry Minecraft. Gra ta umożliwia uczniom wybudowanie wielu historycznych budynków oraz zainscenizowanie ważnych wydarzeń z przeszłości.

Część pracy uczniowie wykonują w domu, mając przez cały czas możliwość skonsultowania się z nauczycielem przy pomocy Microsoft Teams. Na końcu uczniowie przedstawiają swoją pracę na forum klasy.

Zapraszam do obejrzenia filmiku będącego przykładem pracy naszych uczniów. Piątoklasiści przygotowali prezentację osiągnięć starożytnych cywilizacji.

https://youtu.be/bIYtOiUty9c

Drugi filmik jest dziełem ósmoklasistów, którzy mieli wykazać się wiedzą na temat losów powojennego świata. Pomimo drobnych błędów jest dobrą ilustracją efektów ich zaangażowania, współpracy i zdobytych informacji. Co ciekawe, w projekt zaangażowali się również uczniowie szóstej klasy, którzy po prostu chcieli wspomóc swoich kolegów.

https://youtu.be/PCKdP3NLWOc

Joanna Szulc