Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Plan działań

Motyli | Regulamin | Plan działań | Motylowe pierniczki | Motylowe poduszeczki | Certyfikat | Dzień Motyla | Podziękowanie – Dzień Motyla | Podziękowania – Czary Mary Okulary | Nasze akcje | Pomoc dla Pauliny | Koncert charytatywny | Zbiórka środków opatrunkowych | PODZIĘKOWANIE – KUP PAN SZCZOTECZKĘ | Oleg Dolata – prosimy o wsparcie | PIELUSZKA  DLA  MALUSZKA | PODZIĘKOWANIA | Zbiórka nakrętek 2015 – podziękowanie

ROCZNY PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

SERCE – SERCU”

ROK SZKOLNY  2018/2019

Koordynator: p. Iwona Kubiak

 Cele:

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym.
 3. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności szkoły.
 4. Wzbogacanie tradycji szkoły.

Cele szczegółowe:

 1. Zaangażowanie uczniów w dobrowolną i nieodpłatną pomoc.
 2. Wspomaganie inicjatyw charytatywnych i kulturalnych:
 3. współpraca z Hospicjum Palium w Poznaniu;
 4. organizacja okolicznościowych uroczystości dla mieszkańców Paczkowa;.
 5. współpraca z Fundacją Humanitarną Redemptoris Missio w Poznaniu;
 6. współpraca ze Stowarzyszeniem Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu;
 7. nawiązanie współpracy z przedszkolem „Jarzębinka” w Paczkowie.
 8. Kształtowanie postaw prospołecznych, zdobywanie nowych doświadczeń.
 9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

 

Lp. Zadania Termin
1. Zbiórka książek w ramach akcji „Zaczytani” Zgodnie z terminem akcji
2. „Koleżeńskie korki” – pomoc uczniom w zadaniach lekcyjnych Cały rok
3. „Bajki poczytajki” – Cała Polska Czyta Dzieciom – czytanie książek dzieciom w oddziałach 0, (co 2tyg.) Cały rok
4. Wieczornica – organizacja Dnia Papieskiego dla środowiska lokalnego Październik
5. Sprzedaż cegiełek na Koncert Charytatywny dla Hospicjum. Listopad
6. Przygotowanie i organizacja Wieczoru Pieśni Patriotycznych dla środowiska lokalnego Listopad
7. Organizacja Dnia Życzliwości dla uczniów i pracowników szkoły. Listopad
8. Zbiórka zakrętek Cały rok
9. Mikołajkowa Wizyta w przedszkolu „Jarzębinka” w Paczkowie Grudzień
10. Kiermasz Świąteczny Grudzień
12. Kolędowe Spotkanie Pokoleń dla środowiska lokalnego Styczeń/ luty
13. Udział w akcjach organizowanych przez Hospicjum Palium w Poznaniu Cały rok
14. Dzień Motyla Marzec
15. Udział w akcjach organizowanych prze Redemptoris Missio min. „Kup Pan szczotkę”, Opatrunek na ratunek” Cały rok

 

Plan Szkolnego Koła Wolontariatu w ciągu roku może ulec zmianie.