Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Plan działań

Motyli | Regulamin | Plan działań | Motylowe pierniczki | Motylowe poduszeczki | Certyfikat | Dzień Motyla | Podziękowanie – Dzień Motyla | Podziękowania – Czary Mary Okulary | Nasze akcje | Pomoc dla Pauliny | Koncert charytatywny | Zbiórka środków opatrunkowych | PODZIĘKOWANIE – KUP PAN SZCZOTECZKĘ | Oleg Dolata – prosimy o wsparcie | PIELUSZKA  DLA  MALUSZKA | PODZIĘKOWANIA | Zbiórka nakrętek 2015 – podziękowanie

ROCZNY PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

SERCE – SERCU”

ROK SZKOLNY  2016/2017

 1. Udział w akcjach w ramach Motylego Wolontariatu na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.
 2. Kontynuacja działań a ramach Małego Wolontariatu.
 3. Rozpoczęcie działalności klubu WIELKODUCHA – wykonanie kartek dla dzieci z poznańskich szpitali.
 4. Zbiórka książek w ramach akcji „Zaczytani” dla bibliotek  poznańskich szpitali
 5. Kontynuacja akcji  – „Znaczki dla Misji”
 6. Pomoc uczniom w zadaniach lekcyjnych – Pogotowie Koleżeńskie
 7. „Bajki poczytajki” – Cała Polska Czyta Dzieciom – czytanie książek dzieciom w oddziałach 0, (co 2tyg.)
 8. Przeprowadzenie szkolenia koordynatorów dla wolontariuszy w Hospicjum.
 9. Sprzedaż cegiełek na Koncert Charytatywny dla Hospicjum.
 10. Przygotowanie Motyli – ciasteczek –  dla Hospicjum (będą sprzedawane podczas Wieczoru Pieśni Patriotycznych).
 11. Przygotowanie i organizacja Wieczoru Pieśni Patriotycznych dla środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem podopiecznych Opieki Społecznej w Swarzędzu.
 12. Organizacja Dnia Życzliwości dla uczniów i pracowników szkoły.
 13. Mikołajkowa Wizyta w Stowarzyszeniu Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu.
 14. Przygotowanie kiermaszu świątecznego z przeznaczeniem dochodu na cele charytatywne
 15. Udział w zbiórkach WOŚP
 16. Kolędowe Spotkanie Pokoleń – pomoc w organizacji spotkania.
 17. Ogłoszenie szkolnego konkursu  na ”Najpiękniejszą pisankę”.
 18. Podsumowanie wszystkich  akcji prowadzonych w szkole.
 19. Piknik SKW .