Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Dokumenty

 

Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/21

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

Zasady funkcjonowania elektronicznej dokumentacji

Procedury bezpieczeństwa w szkole

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin wypożyczania podręczników

Instrukcja logowania się do dziennika elektronicznego

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w SP w Paczkowie

Procedura organizacji zajęć opiekuńczych

Regulamin monitoringu

Regulamin Prymusa Szkoły

Regulamin wpisów do Złotej Księgi

Przedmiotowe zasady oceniania

 

Rok szkolny 2021/2022

Szkolny zestaw podręczników 2021/22

 

Rok szkolny 2020/2021

Zestaw podręczników 2020/21

Procedury bezpieczeństwa-1.09.2020

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram konsultacji nauczycielskich 2020/2021

 

Dokumenty potrzebne do zapisu dziecka do świetlicy:

Karta zapisu dziecka do świetlicy

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Oświadczenie osoby upoważnionej

 

Rozmiar czcionki
Kontrast