Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Dokumenty

 

Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

Zasady funkcjonowania elektronicznej dokumentacji

Procedury bezpieczeństwa w szkole

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin wypożyczania podręczników

Instrukcja logowania się do dziennika elektronicznego

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w SP w Paczkowie

Procedura organizacji zajęć opiekuńczych

Regulamin monitoringu

Regulamin Prymusa Szkoły

Regulamin wpisów do Złotej Księgi

 

 

Rok szkolny 2021/2022

Szkolny zestaw podręczników 2021/22

Procedury bezpieczeństwa-1.09.2021

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Harmonogram spotkań z rodzicami

Przedmiotowe zasady oceniania

Harmonogram konsultacji indywidualnych

 

Rok szkolny 2020/2021

Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/21

Przedmiotowe zasady oceniania

Zestaw podręczników 2020/21

Procedury bezpieczeństwa-1.09.2020

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram konsultacji nauczycielskich 2020/2021

 

Dokumenty potrzebne do zapisu dziecka do świetlicy:

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Upoważnienie jednorazowego odbioru dziecka ze świetlicy

Klauzula informacyjna osoby upoważnionej

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast