Obiady

OBIADY- dostawca restauracja ,,Między Nami’

 

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z menu na dany tydzień.

Koszt obiadu:

– całe danie (zupa + II danie)   8,00 zł

– zupa   2,50

– II danie  5,50 zł

Zamówienie składamy w każdy PONIEDZIAŁEK danego tygodnia w godz. 6.30 do 9.00 w dyżurce szkoły (wejście A).

Rodzice deklarują obiady na CAŁY TYDZIEŃ, opłacając z góry.

Pieniądze za obiady należy włożyć do opisanej koperty według wzoru (zdjęcie):

imię, nazwisko, klasa

tydzień, którego dotyczy wpłata

(zgłoszona nieobecność dziecka- data + kwota umniejszana)

suma wpłaty: np. 40 zł

wyszczególnienie zamawianych posiłków na każdy dzień.


Prosimy o odliczone kwoty.

W przypadku nieobecności dziecka np. z powodu choroby, należy zgłosić rezygnację z obiadu w dany dzień/dni telefonicznie najpóźniej do godz. 10.00.
Opłata zostanie przeniesiona na kolejny tydzień (należy umieścić informację na kopercie z zamówieniem w następnym tygodniu), jeżeli nieobecność nie zostanie zgłoszona pieniądze nie zostaną zwrócone.

 

W załączeniu menu oraz wzór opisanych kopert.

menu

wzór kopert-obiady 2020