Nowe doświadczenia językowe naszych uczniów z Europejskim Programem Edukacyjnym – NaukaBezGranic

Uczniowie klasy 7b i 8b wyruszyli do Poznania, by wziąć udział w dwóch warsztatach prowadzonych przez zapalonego językoznawcę pochodzącego z Cambridgeshire w Anglii, którym jest Mark Wills.

Pierwszy z warsztatów pt.,, Making and breaking British stereotypes” zapoznał uczestników z krajami wchodzącymi w skład Wielkiej Brytanii. Dyskusja dotyczyła stolic, ciekawych miejsc w tych krajach, sławnych ludzi, jedzenia, czy instrumentów. Natomiast drugi warsztat pt. ,, Musical Journey across the USA” zabrał naszych uczniów w muzyczną podróż po Stanach Zjednoczonych.

Językowe spotkania kulturowe są jedną z najlepszych metod przełamywania bariery językowej. Spotkania z ludźmi, którzy opowiedzą nam o sobie i miejscach, z których pochodzą, budzą w nas ciekawość świata, a tym samym motywują do używania języka obcego i sięgania po więcej.

Jak powiada Mark Wills: ,,Never stop feeding the body, the mind and the soul…”.

Ewelina Staszak i Klaudia Czerniak