Spotkania z funkcjonariuszem policji

Na zdjęciu widoczna sala lekcyjna, uczniowie siedzą w  ławkach i słuchają funkcjonariusz policji.W naszej szkole odbyły się pierwsze  spotkania z funkcjonariuszem policji dot. odpowiedzialności karnej/prawnej dla nieletnich.

Tematy spotkań dotyczyły relacji koleżeńskich, przemocy fizycznej, nękania w sieci i nagrywania i publikowania treści w Internecie. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.