100 kolorowych skarpetek na 100 – lecie szkoły

Zdjęcie wykonane z góry w holu szkoły. Dzieci siedzą na podłodze w kręgach i wystawiają kolorowe, różne skarpetki „nie do pary”.21-go marca, oprócz powitania wyczekiwanej Wiosny, obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

     Akcja „Dzień Kolorowej Skarpetki” zorganizowana w naszej szkole miała na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat Zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integrację z nimi. W holu szkoły powstała gazetka, dzięki której można było wzbogacić wiedzę na ten temat.

     Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.   Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły również włączyli się do akcji i kolorowe skarpetki ochoczo zawitały w tym dniu w niemalże wszystkich klasach. Każda skarpetka była inna, każda kolorowa, każda „nie do pary” i każda sprawiała dużo radości i niosła za sobą przesłanie niwelowania barier, tolerancji  i przezwyciężaniu krzywdzących stereotypów. 

                                                                                                                          Monika Czechowska

                                                                                                                          Aneta Kościańska