Niezwykłe fotografie       

Zapraszamy uczniów do oglądania wystawy fotografii pana Marcina Szafrańskiego .

Wystawa poświęcona jest przyrodzie powiatu poznańskiego, a w szczególności bogatej faunie okolic. Na efektownych fotografiach znalazły się sylwetki różnych gatunków dzikich zwierząt oraz ptaków, które nie tylko zamieszkują na tych terenach ale także trafiają tu w czasie swoich wędrówek. Autorowi, dzięki jego umiejętnościom, cierpliwości oraz refleksowi udało zatrzymać w kadrze różnorodnych przedstawicieli fauny, którzy są ilustracją jej prawdziwego piękna. Podziw  wzbudza nie tylko jakość i efekt wykonanych zdjęć, ale również fakt, ile poświęcenia wymagało ich zrobienie. Większość zwierząt została przedstawiona w ruchu, podczas wykonywania różnych czynności.

Zwierzęta niewątpliwie stanowią ciekawy temat do obserwacji. Są inspiracją dla artystów, naukowców, filmowców czy fotografów, jak i tych wszystkich, którzy podczas spacerów cieszą się ze spotkania z mieszkańcami lasu.  

                                                                                                                              Jarosław Batkowski