EDB w terenie – odwiedziliśmy Komisariat Policji  w Swarzędzu

Uczniowie stoją przed wejściem na komisariatPolicja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W ramach zajęć terenowych z edukacji dla bezpieczeństwa w dniach 17 listopada oraz 01 grudnia bieżącego roku dla uczniów klas 8 odbyły się warsztaty w Komisariacie Policji w Swarzędzu. Funkcjonariusze policji przeprowadzili prelekcje, podczas których uczniowie poznali specyfikę pracy policjanta, prawa i obowiązki obywatela, uzbrojenie stróżów bezpieczeństwa, jak również dowiedzieli się jak reagować w przypadku doświadczenia cyberprzemocy. Ósmoklasiści zwiedzili także Komisariat Policji oraz mieli okazję z bliska przyjrzeć się najnowocześniejszemu radiowozowi w Swarzędzu.

Pamiętajmy! – BEZPIECZEŃSTWO to stan pewności, spokoju oraz braku zagrożenia poczucia zabezpieczenia. BEZPIECZEŃSTWO jest traktowane jako wartość należąca do grupy wartości najważniejszych, gdyż jest ono podstawą do kreowania i pielęgnowania różnorodnych wartości duchowych oraz materialnych. Innymi słowy, jest ono warunkiem osiągnięcia pozostałych wartości.

Nauczyciel EDB

Mateusz Radomski