Międzynarodowy Quiz Kulturowy w ramach projektu eTwinning ,,Drama at school”

Zdjęcie przedstawia zrzut ekranu zaraz po zakończeniu quizu. Widzimy okienka z uczniami i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Paczkowie oraz z trzech szkół w Turcji. Wszyscy uśmiechają się i machają pozując do wspólnego zdjęcia.,,Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie”.     Paulo Coehlo

Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Teatru? Ile jest teatrów w Polsce? Jak się nazywa najpiękniejszy zachowany rzymski amfiteatr na świecie mieszczący się w Turcji? Kto jest twórcą miłosnej historii Romea i Julii? Tego typu pytania przygotowali uczniowie naszego szkolnego językowego koła teatralnego z klasy 6b oraz uczniowie trzech szkół partnerskich w Turcji w ramach kolejnego międzynarodowego zadania projektowego eTwinning.

Nasza kooperacja rozpoczęła się od pracy w dokumencie Google, gdzie uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami zamieszczali pytania w języku angielskim dotyczące teatru i innych kwestii kulturowych w Wielkiej Brytanii, Turcji i Polsce. Następnie każda ze szkół miała za zadanie napisać odpowiedzi na pytania szkoły partnerskiej i w ten sposób powstał bardzo ciekawy zakres zagadnień kulturowych, by zaproponować naszym zagranicznym przyjaciołom interaktywny quiz z wykorzystaniem wspólnie przygotowanych pytań.

 Dnia 6-tego maja spotkaliśmy się wszyscy w swoich szkołach łącząc się online poprzez aplikację Zoom i rozpoczęła się emocjonująca rywalizacja międzyszkolna zakończona sukcesem naszych uczniów. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

 Międzynarodowe działania projektowe z pewnością poszerzają  wiedzę, pozwalają przełamywać  barierę językową, uczą tolerancji wobec odmienności kulturowej i otwierają na świat.

Ewelina Staszak

Klaudia Czerniak

Na poniższym zdjęciu widać zrzut ekranu wykonany w trakcie przeprowadzania quizu, który przedstawia kategorie pytań wraz z punktami do wyboru. Po prawej stronie w małych okienkach znajdują się uczniowie ze swoimi nauczycielami ze szkół partnerskich oraz z naszej paczkowskiej szkoły.

Zdjęcie przedstawia zrzut ekranu podczas quizu i jedno z wybranych pytań w języku angielskim ,,During World War II the Criterion Theatre in London was used for which purpose”? Po prawej stronie znajdują się  okienka z uczniami i nauczycielami ze szkół w Turcji i naszej szkoły w Paczkowie.Zdjęcie zostało zrobione w sali lekcyjnej podczas quizu. Na zdjęciu znajdują się uczniowie Szkoły Podstawowej w Paczkowie wraz ze swoim nauczycielem przed dużym telewizorem, w którym widać uczniów wraz z nauczycielką z jednej ze szkół w Turcji. Witają się ze sobą.