Edukacja prozdrowotna w bibliotece

W ramach realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” biblioteka szkolna wzbogaciła się o pozycje książkowe dotyczące  edukacji  prozdrowotnej. Zapraszam Czytelników do zapoznania się z  ofertą literatury prozdrowotnej, której lektura zaowocuje wzrostem świadomości w tak ważnej dziedzinie naszego życia, jaką jest zdrowie.

 

                                                                                                              Jarosław Batkowski