Święto Szkolnej Demokracji – wybraliśmy Radę  oraz Opiekunów Samorządu Uczniowskiego

Plakaty wyborczy kandydatów wiszące na ścianie w szkoleSamorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jego członkiem zostaje się w chwili przyjęcia do szkoły. Samorząd jest organizacją uczniów dla uczniów. Jest organizacją demokratyczną. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli spośród kolegów i koleżanek, a opiekuna samorządu z grona pedagogicznego. 

W dniach 13. 09. 2021 – 20. 09. 2021 odbywała się w naszej szkole kampania wyborcza – uczniowie chcący tworzyć Radę SU przygotowali plakaty wyborcze, rozdawali ulotki –  w  ten sposób zachęcali brać uczniowską do oddania głosów na swoją kandydaturę.

W poniedziałek, 20 września 2021 roku odbyły się wybory do Rady SU oraz nowych Opiekunów SU. Wszyscy uczniowie oddawali swoje głosy w głosowaniu powszechnym, równym, po czym Komisja Wyborcza w składzie: Alicja Mazur, Zosia Grządzielska, Emilia Przybylak i Wojtek Waszkiewicz podliczyła wszystkie oddane głosy (frekwencja wyniosła 87%).

Drodzy Uczniowie! W wyniku głosowania wybraliśmy nową Radę SU:

Przewodniczący – Jan Makutonowicz

Zastępca przewodniczącego – Gabriela Dudzińska

Sekretarz – Wiktoria Guzik

Skarbnik –  Aleksandra Poźlewicz

Nowymi opiekunami SU zostali:  Anna Prządak i Małgorzata Parysek.

 

Nowej Radzie SU oraz opiekunom życzymy owocnej, demokratycznej współpracy!

 

Samorząd Uczniowski