„Wywieś Naszą Biało-Czerwoną!” – akcja SU z okazji Dnia Flagi – 02 maja 2021 roku

2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach dla narodu. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. Jest ona dla Polaków symbolem wspólnoty oraz nadziei.
Serdecznie zachęcamy Was do uczczenia naszego symbolu narodowego.

Pozostając w domach, aktywnie możemy włączyć się w świętowanie, wywieszając flagę przed domami, na balkonach, w oknach oraz w każdym innym widocznym i reprezentacyjnym miejscu.

Wywieśmy Naszą Biało-Czerwoną! – pokażmy, że jesteśmy Polakami i że jesteśmy z tego dumni!

Opiekunowie SU
Joanna Szulc, Mateusz Radomski