Załóżmy kolorowe skarpetki nie do pary!

Od kilku lat, corocznie 21 marca obchodzony jest pod auspicjami ONZ Światowy Dzień Zespołu Downa.

Data ta nie jest przypadkowa, wiąże się bowiem z istotą zaburzenia – trisomią chromosomu 21.

To właśnie dodatkowy trzeci chromosom w 21 parze chromosomów powoduje tę wadę genetyczną.

Celem inicjatywy jest budowanie świadomości na temat istoty Zespołu Downa oraz budzenie tolerancji
i społecznej wrażliwości na problemy osób nim dotkniętych.

W geście solidarności z osobami z Zespołem Downa organizowana jest specjalna akcja zakładania kolorowych skarpetek nie do pary.

Niepasująca skarpetka ma symbolizować dodatkowy chromosom.

Gest ten ma na celu pokazanie odrębności, z poczuciem której, na co dzień zmagają się osoby z Zespołem Downa.

W obchody tego dnia włącza się coraz więcej osób na całym świecie. Dołączmy do ich grona i załóżmy skarpetki nie do pary, a także zachęćmy do tego gestu inne osoby!!!

Do akcji włączył się również Samorząd Uczniowski. Stworzyliśmy miejsce, gdzie każdy może dołączyć swoje zdjęcie w skarpetkach nie do pary. Zdjęcia będą się pojawiać po zatwierdzeniu przez administratora. 

Dołącz do akcji!