Zimowy karmnik

Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,

Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,

W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa…
Nasza zima zła!
Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!

A my jej się nie boimy,

Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma.
Nasza zima zła!

Pozostając w zimowym klimacie, wykorzystujemy kreatywnie czas i tworzymy piękne prace plastyczne. Dzisiaj dumnie prezentujemy zimowe karmniki, które zostały wykonane przez uczniów naszej świetlicy szkolnej.