Uwaga konkurs

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach kampanii Tydzień Profilaktyki.

Konkurs Plastyczny dla uczniów klas I – IV oraz V – VII szkoły podstawowej pt. „CHCE MI SIĘ CHCIEĆ”

Pracę plastyczne należy dostarczyć do szkoły w terminie do 04 września 2019 r.

Regulamin konkursu plastycznego 2019

Konkurs Fotograficzny dla uczniów klas I – IV oraz V – VII szkoły podstawowej pt. „CHCE MI SIĘ CHCIEĆ”

Fotografię należy przesłać na adres mailowy profilaktykaswarzedz@gmail.com w terminie do 05.09.2019r.

Regulamin konkursu fotograficznego 2019

                                                                               Zapraszamy do udziału !

                                                                                    Agnieszka Łuszczek