Dzień Kobiet Szkolnym Dniem Dobrych Uczynków

8 marca obchodzimy międzynarodowy Dzień Kobiet. Tego dnia wszystkie Panie, i te młodsze i te starsze, celebrują swe święto, a Panowie stają na wysokości zadania, by umilić wszystkim kobietom radosne obchodzenie tego szczególnego dnia. W murach naszej szkoły w każdym oddziale klasowym męska część braci uczniowskiej składała serdecznie życzenia i wręczała miłe upominki swoim dziewczynom. Ponieważ w tym pięknym dniu, wszyscy czujemy w naszych sercach pragnienie dobra, organizujemy coroczny Szkolny Dzień Dobrych Uczynków, który jest doskonałą okazją do spontanicznego uśmiechu, radości i wiary w drugiego człowieka. Podczas przerw uczniowie mieli możliwość zapisywać na karteczkach swe dobre uczynki, a następnie przywieszali je w holu szkoły na specjalnie przygotowanym z tej okazji drzewie – Drzewie Dobrych Uczynków. Akcja miała pokazać wychowankom, że dzięki codziennym dobrym uczynkom na rzecz drugiego człowieka, wszystkim żyje się przyjemniej i radośniej. Po prostu… uśmiechajmy się więcej!

                                                                       Samorząd Uczniowski