Zapraszamy rodziców – 6.12.2018r.

Zapraszamy na zebranie z wychowawcą
(informacja o zagrożeniach oceną ndst. i oceną naganną zachowania na koniec półrocza)
godz. 17.00 -klasy 0, Ib, IIa, IIIa, IIIb
      godz. 18.00 – klasy IV – VIII i III gimnazjum