Pasowanie uczniów klasy I na czytelników

Dnia 13 maja 2016 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy Ia i Ib na czytelników biblioteki szkolnej. W naszej szkole wydarzenie to  na stałe wpisało się do kalendarza imprez szkolnych. Uroczystość ta odbywa się w II półroczu, kiedy uczniowie znają już cały alfabet. Spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być  na długo zapamiętana .

Dzieci z okazji przystąpienia do grona czytelników otrzymały na pamiątkę spotkania – książkę, prośbę książki do dzieci o ważnych zasadach, których należy przestrzegać  oraz zakładki do książek. Pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę czytelnika.

Naszym młodym czytelnikom życzymy przeżywania cudownych przygód, które przez całe ich życie będą wyglądać z kart przeczytanych książek.

 Jarosław  Batkowski