MY JESTEŚMY STĄD, SKĄD ZACZĘŁA SIĘ POLSKA!

Włączając  się w realizację projektu „Szkoła dziedzictwa. Projekt 966”, organizowanego przez Bramę Poznania oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, uczniowie Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Paczkowie, realizowali temat „W grodzie Mieszka I”. Projekt realizowany w naszej szkole miał na celu wpisanie się w obchody Jubileuszu 1050- lecia Chrztu Polski poprzez popularyzację wiedzy o początkach państwa polskiego, a także ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej. Uczestnikami projektu byli uczniowie z klasy I i II gimnazjum. Działania realizowane były w korelacji przedmiotowej religii i historii.

Historia naszego kraju rozpoczyna się w zamierzchłych czasach wczesnego średniowiecza. W czasach gdy, nieprzebyte bory, puszcze i bagna odgradzały słowiańskie plemiona od zewnętrznego świata… Był X wiek. Plemię Polan, dotąd żyjące za nieprzebraną barierą lasów, postanowiło, wobec groźby zapanowania nad nimi obcych plemion, otworzyć się na świat i przyjąć zasady, które im podyktuje. Przywódca Polan, Mieszko I,  zdawał sobie sprawę, że jako pogański władca nie może obronić swego ludu przed zakusami sąsiadów. Wiedział, że tylko ziemie zjednoczone wspólnym władcą i wspólną religią mogą odeprzeć nieprzyjaciela. Chcąc upamiętnić te doniosłe wydarzenia z dziejów naszego kraju, gimnazjaliści przygotowali dla całej społeczności szkolnej przedstawienie pod hasłem: MY JESTEŚMY STĄD, SKĄD ZACZĘŁA SIĘ POLSKA! Uczniowie wcielili się w role m.in. Mieszka I, Dobrawy i jej ojca oraz biskupa Jordana, przygotowali stroje, rekwizyty. Zadbali również o oprawę muzyczną oraz odpowiednią atmosferę uroczystości. Głównym zadaniem uczestników projektu było jednak przygotowanie makiety grodu Mieszka I. Po zapoznaniu się z wyglądem i funkcją średniowiecznych grodów oraz budowli, jakie się tam znajdowały, stworzyli  makietę. Wykonali ją z różnorodnych  materiałów m.in., styropianu, pudełek,  patyków, słomy. Przy wykonaniu palatium wzorowali się na siedzibie samego księcia Mieszka, natomiast katedra odzwierciedla najstarszy styl architektoniczny na ziemiach polskich – romański. Realizując projekt gimnazjaliści wykazali się kreatywnością oraz umiejętnością pracy zespołowej. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski uczciliśmy 15 kwietnia prezentując makietę grodu oraz przedstawienie „My jesteśmy stąd, skąd zaczęła się Polska”.

31 maja 2016 roku, podczas uroczystej  uroczystej  gali w Bramie Poznania, podsumowującej ogólnopolskie działania projektowe, otrzymaliśmy okolicznościową statuetkę,  dyplom oraz nagrody książkowe.

W projekcie uczestniczyło 58 szkół z całej Polski, dlatego docenienie naszej pracy tym bardziej cieszy!

Ze wszystkimi projektami edukacyjnymi można zapoznać się na portalu edukacyjnym: www.portal.bramapoznania.pl

Iwona Kubiak