Egzamin gimnazjalny

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2016 roku uczniowie klasy III gimnazjum przystąpią do egzaminu gimnazjalnego. W tych dniach klasy I i II gimnazjum nie mają zajęć.

Klasy I-VI szkoły podstawowej oraz oddziały przedszkolne mają lekcje zgodnie z planem.