Wyścigi rzędów

   
 

16 marca 2016 roku w Zespole Szkół w Paczkowie odbyły się zawody sportowe „Wyścigi rzędów“ uczniów klas pierwszych szkół podstawowych Miasta i Gminy Swarzędz. Nadrzędnym celem zawodów było kształtowanie postaw prozdrowotnych, wyzwalanie aktywności ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej uczniów klas pierwszych szkół podstawowych Miasta i Gminy Swarzędz. W sportowych zmaganiach wystartowało sześć szkół podstawowych: SP Wierzonka, SP Kobylnica, SP Zalasewo, SP 1 Swarzędz oraz SP 5 Swarzędz oraz SP Paczkowo. Każda drużyna składała się z czterech dziewczynek i czterech chłopców. Reprezentacje szkół wystartowały w dziesięciu wyścigach. Wszyscy zawodnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i chęcią wygranej. Po podliczeniu punktów okazało się, że I miejsce zajęła reprezentacja naszej szkoły, zajmując pierwsze miejsce w dziewięciu na dziesięć wyścigów. Na podium uplasowali się także uczniowie SP w Zalasewie, którzy zajęli II miejsce oraz reprezentacja SP 1 w Swarzędzu, której przypadło III miejsce. IV miejsce zajęli natomiast uczniowie SP w Kobylnicy, V miejsce reprezentanci SP w Wierzonce, a VI miejsce przypadło drużynie SP 5 w Swarzędzu. Zwycięzcy zawodów otrzymali puchar, a wszystkie startujące drużyny pamiątkowe dyplomy oraz nagrodę niespodziankę – owocowe soczki. Nie ulega wątpliwości, iż zawody przebiegły w znakomitej atmosferze, w duchu sportowej rywalizacji i przy głośnym dopingu przybyłych rodziców oraz kibiców.  

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom!

Mateusz Radomski