Święto Mistrzów Nauki

W tym roku tytuł Mistrza Nauki przypadł osiemnastu  gimnazjalistom i czternastu uczniom  z klas 4-6. Osoby te uzyskały w pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015  bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie.

Wyróżnieni uczniowie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Bramie Poznania. Dla szkoły podstawowej zajęcia pt. „Dawno temu w grodzie”  połączono  z wyjściem na ekspozycję, natomiast gimnazjaliści uczestniczyli  w warsztatach „Stylowe szaty poznańskiej katedry”.  Gratulujemy naszym Mistrzom!

W imieniu nagrodzonych uczniów Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gimnazjum serdecznie dziękuje Radzie Rodziców oraz Państwu D.J. Szymkowiak za ufundowanie tej nagrody.

                                                    Ewelina Staszak, Klaudia Czerniak