Rozkołysana dzwonów muzyka

15 stycznia 2016 r. uczestniczyliśmy w noworocznym „Spotkaniu ze sztuką”. Odbywało się ono pod hasłem „Wybrzmiewa i znika – rozkołysana dzwonów muzyka”. Zaproszeni goście zademonstrowali dzieciom z klas 0-III wygląd i brzmienie niezwykłych instrumentów perkusyjnych. Od serca zagrały nam różnorodne dzwony: tradycyjny dzwonek dziadek, drobne janczary, dzwonki koncertowe,  delikatne chimesy oraz dzwony rurowe. W czasie koncertu swoją obecność zaznaczył również dzwonek szkolny, który bardzo donośnie oznajmił wszystkim przerwę.

                                                           U. Maćkowiak