Konkurs języka angielskiego

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Paczkowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe w VI Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego, który odbył się dnia 3.03.2016 r. Tym razem konkurs odbywał się pod hasłem It’s cool to know English grammar well. Uczniowie sprawdzali swoją znajomość słownictwa i gramatyki rozwiązując test wiedzy. Uczestnicy również prezentowali swoje umiejętności w rozumieniu tekstu czytanego, który dotyczył interesujących miejsc w USA i W.Brytanii. Pierwsze miejsce uzyskał Tomasz Jarząbek z klasy VI, drugim miejscem może pochwalić się Jagoda Pyła z klasy V, a trzecim Mikołaj Plenzler, również z klasy V. Uwieńczeniem rywalizacji były nagrody ufundowane przez wyd. McMillan oraz Pearson.               

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.    

 

                                                                                                              Klaudia Czerniak