Gminny konkurs ekologiczny

19 listopada w Zespole Szkół w Paczkowie odbył się IX Gminny Konkurs Ekologiczny Szkół Podstawowych „Bawmy się w zielone”. Tematem wiodącym tegorocznej edycji był krajobraz oraz flora i fauna Tatrzańskiego Parku Narodowego. W konkursie wzięło udział pięć szkół z naszej gminy: SP nr 1,  SP nr 4, SP nr 5, SP z Zalasewa oraz  uczniowie z Paczkowa, którzy uczęszczają do klasy VI: Tomasz Jarząbek, Michał Olczak i Kacper Wolski. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się szeroką wiedzą ekologiczną oraz wiedzą dotyczącą Tatrzańskiego Parku Narodowego i innych parków występujących w Polsce. Całą imprezę uświetnił pokaz doświadczeń Fundacji Einstaina  oraz dopełniły nagrody i dyplomy, które zostały zakupione ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Poznaniu.

Uczniowie z naszej szkoły zajęli I miejsce! Serdecznie gratulujemy!

Organizator konkursu Maria Kocięcka