Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Procedury organizowania zajęć w dni wolne od zajęć dydaktycznych

PROCEDURA – organizacja zajęć opiekuńczych

Załącznik nr 1karta

Załącznik nr 2 i 3