Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

przewodnicząca: Anna Poźlewicz

zastępca: Jan Makutonowicz

skarbnik: Mikołaj Halczyński

sekretarz: Antonina Kurp, Kacper Domasiewicz

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

SU- harmonogram 2020-21

SZKOLNE DNI TEMATYCZNE – Luźne piątki