Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Nauczyciele

          nazwisko i imię  

Batkowski Jarosław biblioteka
Bednarczyk Krystyna wychowanie przedszkolne
Bestry Maria edukacja wczesnoszkolna
Czechowska Monika  świetlica, rewalidacja
Czerniak Klaudia język angielski
Dopta Robert

Bagińska Anna

wychowanie fizyczne
Estkowska-Maćkowiak Urszula  edukacja wczesnoszkolna
Felińska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Adamska Agnieszka świetlica
Gronowska Małgorzata matematyka, informatyka
Jagielska-Ryszczyńska Dorota  logopeda
Malinowska  Maja edukacja wczesnoszkolna
Kierzek Marek              wychowanie fizyczne
Kocięcka Maria przyroda, chemia, geografia
Kubiak Iwona religia
Lewandowska Magdalena

Cebulska Dominika

język polski
Łuszczek Agnieszka  pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
Misiorna Katarzyna   edukacja wczesnoszkolna
Wdowczyk Lucyna

Parysek Małgorzata

świetlica
Jahnz – Bolewska Sylwia

Anglart- Czerniejewsja Edyta

Nowicka Aneta

nauczyciel wspomagający
Piaskowska Agnieszka    edukacja wczesnoszkolna
Piłat Bartosz muzyka
Tomicka- Cichowlas Joanna język angielski
Poźlewicz Izabela matematyka, informatyka
Wróblewska Beata

Spiżewska Sławomira

biologia

zajęcia techniczne

Rachwalski Ireneusz religia
Radomski Mateusz wychowanie fizyczne, język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa
Wdowiak Ewelina              zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Rydel-Nowak Maria matematyka, fizyka, informatyka
Staszak Ewelina                     język angielski
Szomek Małgorzata  język polski
Wątor Katarzyna        historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka