Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Nauczyciele

 

Nazwisko i imię nauczany przedmiot/stanowisko adres e-mail
Anglart- Czerniejewska Edyta nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczno-wychowawczy eanglart-czerniejewska@szkolapaczkowo.pl
Bagińska Anna wychowanie fizyczne abaginska@szkolapaczkowo.pl
Batkowski Jarosław biblioteka jbatkowski@szkolapaczkowo.pl
Bednarczyk Krystyna edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kbednarczyk@szkolapaczkowo.pl
Bestry Maria edukacja wczesnoszkolna mbestry@szkolapaczkowo.pl
Cebulska Dominika język polski dcebulska@szkolapaczkowo.pl
Czechowska Monika nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczno-wychowawczy mczechowska@szkolapaczkowo.pl
Czerniak Klaudia język angielski kczerniak@szkolapaczkowo.pl
Dopta Robert wychowanie fizyczne rdopta@szkolapaczkowo.pl
Downar Hanna wychowawca świetlicy hdownar@szkolapaczkowo.pl
Estkowska-Maćkowiak Urszula  edukacja wczesnoszkolna uestkowska-mackowiak@szkolapaczkowo.pl
Felińska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, plastyka mfelinska@szkolapaczkowo.pl
Fuchs Lucyna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lfuchs@szkolapaczkowo.pl
Gronowska Agnieszka nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczno-wychowawczy agronowska@szkolapaczkowo.pl
Halczyńska Magdalena logopeda mhalczynska@szkolapaczkowo.pl
Jagielska-Ryszczyńska Dorota  wicedyrektor,  nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczno-wychowawczy djagielska-ryszczynska@szkolapaczkowo.pl
Jahnz – Bolewska Sylwia nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczno-wychowawczy sjahnz-bolewska@szkolapaczkowo.pl
Kościańska Aneta logopeda, nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczno-wychowawczy akoscianska@szkolapaczkowo.pl
Księżopolska Anna wychowawca świetlicy aksiezopolska@szkolapaczkowo.pl
Kierzek Marek wychowanie fizyczne mkierzek@szkolapaczkowo.pl
Kocięcka Maria przyroda, chemia, geografia mkociecka@szkolapaczkowo.pl
Kubiak Iwona religia ikubiak@szkolapaczkowo.pl
Lewandowska Magdalena język polski mlewandowska@szkolapaczkowo.pl
Łuszczek Agnieszka  pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe aluszczek@szkolapaczkowo.pl
Malinowska Maja edukacja wczesnoszkolna mmalinowska@szkolapaczkowo.pl
Misiorna-Sobkowiak Katarzyna wychowanie przedszkolne kmisiorna@szkolapaczkowo.pl
Nowak Małgorzata   matematyka mnowak@szkolapaczkowo.pl
Nowicka Aneta nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczno-wychowawczy anowicka@szkolapaczkowo.pl
Parysek Małgorzata wychowawca świetlicy mparysek@szkolapaczkowo.pl
Piaskowska Agnieszka    matematyka, religia apiaskowska@szkolapaczkowo.pl
Piłat Bartosz muzyka bpilat@szkolapaczkowo.pl
Poźlewicz Izabela matematyka, informatyka ipozlewicz@szkolapaczkowo.pl
Prządak Anna biologia, plastyka, technika aprzadak@szkolapaczkowo.pl
Radomski Mateusz wychowanie fizyczne, język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa mradomski@szkolapaczkowo.pl
Rydel-Nowak Maria informatyka mrydel-nowak@szkolapaczkowo.pl
Staszak Ewelina język angielski estaszak@szkolapaczkowo.pl
Szomek Małgorzata  dyrektor, język polski mszomek@szkolapaczkowo.pl
Szulc Joanna historia, wiedza o społeczeństwie jszulc@szkolapaczkowo.pl
Tomicka- Cichowlas Joanna język angielski jtomicka-cichowlas@szkolapaczkowo.pl
Wdowczyk Lucyna wychowawca świetlicy lwdowczyk@szkolapaczkowo.pl
Wdowiak Ewelina edukacja wczesnoszkolna, pedagog ewdowiak@szkolapaczkowo.pl
Wronka Katarzyna fizyka kwronka@szkolapaczkowo.pl
Rozmiar czcionki
Kontrast