Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

RABARBAR BARBARY- jak to z głoską ,,r” bywa….

Głoska ,,r” to jeden z najtrudniejszych dźwięków do wypowiedzenia. Wymaga ona nie tylko prawidłowej budowy i właściwego funkcjonowania narządów mowy (w tym dużej sprawności czubka języka), ale także dobrego słuchowego różnicowania dźwięków i poprawnego wzorca językowego. W języku dziecka powinna pojawić, się około 4.-5. roku życia. Jest to jednak sprawa bardzo indywidualna. Głoska może wystąpić nieco wcześniej u dziewczynek niż u chłopców.

               Dla wielu dzieci rozpoczynających naukę w szkole zaburzenia w artykulacji głosek stanowią poważną barierę w funkcjonowaniu w roli ucznia. Dzieci te znacznie częściej niż mówiące prawidłowo osiągają niższe wyniki w nauce i popadają w konflikty rówieśnicze. U uczniów, którzy nie spełniają wymagań szkoły, mogą pojawić się problemy emocjonalne, frustracja, a nawet agresja. Dlatego rodzice powinni czuwać nad procesem kształtowania mowy, a wszelkie niepokoją objawy, nieprawidłowości w rozwoju powinni skonsultować jak najwcześniej z logopedą.

Poniżej zamieszczone są ćwiczenia, dzięki którym łatwiej Wam będzie utrwalić sobie prawidłową realizację głosi ,,r”