Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

LISEK URWISEK I SKRADZIONE JAJO – jak prawidłowo realizować głoski s, z, c, dz…

Głoski syczące: s, z, c, dz w języku dziecka rozwojowo powinny się pojawić około 4. roku życia. Podobnie jak głoski szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź) i szumiącego (sz, ż, cz, dż) należą do tak zwanych głosek dentalizowanych, z wymową których dzieci najczęściej mają kłopot.

Nieprawidłową wymowę głosek s, z, c, dz nazywamy seplenieniem (sygmatyzmem). Wyróżniamy wiele jego odmian, na przykład:

mogisygmatyzm – występuje wtedy, gdy dziecko opuszcza dźwięk, którego nie potrafi wymówić, na przykład zamiast wyrazu słoma może wypowiedzieć łoma;

parasygmatyzm – występuje wtedy, gdy dziecko zastępuje jedne głoski innymi, realizowanymi prawidłowo, na przykład zamiast wyrazu słoma może wypowiedzieć śłoma, szłoma;

sygmatyzm właściwy – występuje wtedy, gdy dziecko deformuje dźwięk, zniekształca brzmienie głoski.

Do najczęściej spot6ykanych rodzajów sygmatyzmu właściwego należy sygmatyzm właściwy międzyzębowy, boczny, wargowo-zębowy, przyzębowy. Sygmatyzm należy do największej grupy wad artykulacyjnych zwanych dyslalią. Najczęściej powstaje on w okresie kształtowania się mowy.

Zapraszam Was kochani w wolnej chwili do wykorzystania poniższych ćwiczeń.