Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

KAP, KAP, KAPIE WODA Z KRANU DO GARNKA – prawidłowa realizacja głosek k, g, t, d…

KAP, KAP, KAPIE WODA Z KRANU DO GARNKA – prawidłowa realizacja głosek k, g, t, d…

Głoski k, g, t, d rozwojowo powinny pojawić się najpóźniej około 3. roku życia.

Wymagaj one nie tylko prawidłowej budowy narządów mowy, ale także ich właściwego funkcjonowania.

            Wśród przyczyn zaburzeń realizacji głosek „k” i „g”, wymienia się niską sprawność ruchową języka, a w szczególności jego tylnej części. Może to wynikać z ograniczonych możliwości językowych. Zamiast wysklepienia się tylnej części języka i zwarcia
z podniebieniem miękkim, szczególnie, gdy po „k”, „g” występuje któraś z samogłosek szeregu przedniego, np. „e”, „i”, miejsce zwarcia przesuwa się do przodu jamy ustnej.

Kappacyzm właściwy i gammacyzm właściwy

deformacja tych głosek jest wynikiem zwarcia krtaniowego, w rezultacie którego powstają brzmienia zbliżone do k, g.

Parakappacyzm i paragammacyzm

zamiana zwartych tylnojęzykowych „k, ki”, „g, gi” na zwarte zębowe „t, ti”, „d, di” lub „h” zjawisko to występuje jako etap przejściowy w procesie kształtowania i rozwoju mowy dziecka, lecz w przypadku przedłużania się do 6 roku życia uznawane jest za wadę wymowy. Przykład: kura – „tura”, kino – „tino”)

Mogikappacyzm i mogigammacyzm

opuszczanie głosek tylnojęzykowych zwartych: k, ki, g, gi Głoski te nie występują w systemie fonetycznym dziecka Przykład: kura – „ura”, kino – „ino”, głowa – „łowa”, itp.).

 

Poniżej zamieszczone są ćwiczenia, dzięki którym łatwiej Wam będzie utrwalić sobie ich prawidłową realizację.