Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

JAŚ I MAŁGOSIA – w poszukiwaniu głosek ś, ź, ć, dź…(si, zi, ci, dzi)

Głoski szeregu ciszącego podobnie ja szumiącego w języku dziecka rozwojowo powinny pojawić się około 4. roku życia. Podobnie jak głoski syczącego (s, z, c, dz) i szumiącego (sz, ż, cz, dż) należą do tak zwanych głosek dentalizowanych, z wymową których dzieci mają najczęściej kłopot.

Nieprawidłową wymowę głosek s, z, c, dz nazywamy seplenieniem (sygmatyzmem). Wyróżniamy wiele jego odmian, na przykład:

mogisygmatyzm – występuje wtedy, gdy dziecko opuszcza dźwięk, którego nie potrafi wymówić, na przykład zamiast wyrazu kość może wypowiedzieć koc;

parasygmatyzm – występuje wtedy, gdy dziecko zastępuje jedne głoski innymi, realizowanymi prawidłowo, na przykład zamiast wyrazu ściana może wypowiedzieć tana, , szłoma;

sygmatyzm właściwy – występuje wtedy, gdy dziecko deformuje dźwięk, zniekształca brzmienie głoski.

Do najczęściej spotykanych rodzajów sygmatyzmu właściwego należy sygmatyzm właściwy międzyzębowy, boczny, wargowo-zębowy, przyzębowy. Sygmatyzm należy do największej grupy wad artykulacyjnych zwanych dyslalią. Najczęściej powstaje on w okresie kształtowania się mowy.

Zapraszam Was kochani w wolnej chwili do wykorzystania poniższych ćwiczeń.