Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Słowniczek

Innowacja pedagogiczna | Edycja I | Edycja II | Edycja III | Edycja IVEdycja V | Edycja  VI | Edycja VII |

| Edycja VIII | Edycja IX | Edycja X | Edycja XI | Edycja XII | Słowniczek |

 

SŁOWNICZEK TEMATYCZNY NIEMIECKO-ANGIELSKI 2017

Języki obce aktywnie i twórczo – opracowanie słowniczka tematycznego niemiecko – angielskiego

W ramach dodatkowej pracy długoterminowej uczniowie klasy 3 gimnazjum stworzyli słowniczek tematyczny niemiecko – angielski. Gimnazjaliści opracowywali określone zagadnienia tematyczne w dwuosobowych zespołach. Nadrzędnym celem realizacji słowniczka było usystematyzowanie, powtórzenie oraz utrwalenie poznanego słownictwa przed egzaminem gimnazjalnym z języków obcych. W trakcie redagowania słowniczka uczniowie wyszukiwali oraz selekcjonowali określone informacje korzystając ze źródeł informacji w języku obcym (encyklopedii, słowników tematycznych, repetytoriów, czy niemiecko-;  angielskojęzycznych stron internetowych). Ideą pracy było także rozwijanie u uczniów świadomości językowej poprzez analizowanie podobieństw i różnić między środkami leksykalnymi w języku niemieckim a języku angielskim. Nie ulega wątpliwości, iż opracowana przez gimnazjalistów pomoc dydaktyczna będzie służyć młodszym uczniom naszej szkoły przez kolejne lata nauki języków obcych.

Słowniczek tematyczny niemiecko – angielski zamieszczony został na stronie internetowej szkoły w zakładce: Theater Team.

nauczyciel języka niemieckiego

Mateusz Radomski