Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

PCK

Szkolne Koło PCK

Polski Czerwony Krzyż to również działalność wśród dzieci i młodzieży. Krzewienie wśród nich zasad humanitaryzmu, tolerancji, zasad pierwszej pomocy, oświaty zdrowotnej. Do głównych form działalności realizowanej przez PCK należą:
*ratownictwo przedmedyczne (szkolenia, zawody, pokazy itp)
*promocja zdrowia (pogadanki, konkursy, pokazy, olimpiada zdrowego stylu życia itp)
*poznawanie historii i roli ruchu Czerwonego Krzyża w Polsce i na świecie
*działalność opiekuńcza (pomoc potrzebującym,  kluby integracyjne)
* szkoleniowa i rekreacyjna działalność młodzieżowa (pokazy, imprezy okolicznościowe)

W ramach Szkolnego  Koła PCK działa Klub Wiewiórka, który realizuje program profilaktyczny dla klas 1 -3 Szkoły Podstawowej: „Ja i moje zęby”, „Super wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby” oraz dla klas   4 – 6 Szkoły Podstawowej  „Ja i mój uśmiech”
Opiekun SK PCK   Anna Prządak