Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Test

c  
 

Dzień

 

Lekcja

 

Hol

 

Korytarz

 

Wyjście

 

Boisko 1

Boisko 2
 

Poniedziałek

0 Rydel-Nowak M. Felińska M.
1 Prządak A. Dopta R. Wątor K.
2 Felińska M. Dopta R. Prządak A
3 Kocięcka M. Wątor K. Prządak A. Kierzek M.
4 Czerniak K. Lewandowska M. Poźlewicz I
5 Wątor K. Kierzek M. Dopta R. Kocięcka M.
6 Łuszczek A. Czerniak K. Lewandowska M.
7 Kubiak I. Czerniak K.
8
 

Wtorek

 

0 Pluta J. Radomski M.
1 Radomski M. Piłat B. Kierzek M.
2 Lewandowska M. Pluta J Wątor K.
3 Kierzek M. Piłat B. Pluta J. Prządak A.
4 Prządak A. Rydel-Nowak M. Czerniak K.
5 Czerniak K.. Rydel-Nowak M. Lewandowska M. Piłat B.
6 Kocięcka M. Prządak A. Lewandowska M.
7 Czerniak K. Kubiak I.  
8 Prządak A.
 

Środa

 

0 Radomski M. Czerniak K.  
1 Dopta R. Lewandowska M. Radomski M.
2 Wątor K. Pluta J. Kocięcka M.
3 Rachwalski I. Pluta J. Czerniak K. Wątor K.
4 Poźlewicz I. Lewandowska M. Dopta R.
5 Czerniak K. Dopta R. Rubik M. Pluta J.
6 Lewandowska M. Rydel-Nowak M. Łuszczek A.
7 Łuszczek A.
8 Rydel-Nowak M.

 

 

 

Czwartek

 

0 Kocięcka M. Lewandowska M.
1 Wątor K. Kierzek M. Lewandowska M.
2 Poźlewicz I Kocięcka M. Wątor K.
3 Rydel-Nowak M. Radomski M. Rachwalski I. Lewandowska M.
4 Kierzek M. Pluta J. Kubiak I.
5 Lewandowska M. Dopta R. Prządak A. Kubiak I.
6 Łuszczek A. Czerniak K. Kocięcka M.
7 Dopta R.
8 Dopta R.
 

Piątek

 

0 Lewandowska M. Prządak A.
1 Kierzek M. Wątor K. Felińska M.
2 Kubiak I. Dopta R. Prządak A.
3 Rydel-Nowak M. Poźlewicz I. Kocięcka M. Kierzek M.
4 Dopta R. Lewandowska M. Wątor K.
5 Kierzek M. Kocięcka M. Rydel-Nowak M. Pluta J
6 Dopta R. Pluta J.
7 Rydel-Nowak M. Kocięcka M.