Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

SZUMI I SZELEŚCI – ćwiczymy głoski sz, ż, cz, dż…

Głoski szumiące: sz, ż(rz), cz, dź w języku dziecka powinny pojawić się około 4-5 roku życia.

Wymagaj one nie tylko prawidłowej budowy narządów mowy, ale także ich właściwego funkcjonowania. Do najczęstszych przyczyn nieprawidłowej wymowy głosek szumiących należą:

– uszkodzenia w budowie aparatu mowy,

– nieprawidłowe funkcjonowanie języka i warg ( w szczególności słaba pionizacja języka),

– anomalnie uzębienia,

– zaburzenia słuchu fonematycznego,

– zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,

– uszkodzenia słuchu,

– nieprawidłowy wzorzec językowy,

– upośledzenia umysłowe,

– obniżona inteligencja.

Poniżej zamieszczone są ćwiczenia, dzięki którym łatwiej Wam będzie utrwalić sobie ich prawidłową realizację.