Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Sześciolatki w szkole

Nasza szkoła jest gotowa na przyjęcie 6 – latków

Opiekę nad dziećmi sprawują  dobrze przygotowani nauczyciele a dobór programów nauczania dostosowany jest do możliwości dzieci. Każda klasa pierwsza ma swoją salę lekcyjną podzieloną na część edukacyjną  i rekreacyjną.  W sali lekcyjnej znajduje się wyposażone w pomoce dydaktyczne zaplecze. Okres adaptacyjny w szkole trwa dla każdego dziecka, tak długo, jak to jest potrzebne. Treści podstawy programowej oraz metody i formy pracy dostosowane są do indywidualnych możliwości uczniów. Czas trwania zajęć edukacyjnych, ich intensywność oraz częstotliwość i długość przerw dostosowane są  do potrzeb pierwszaków.  System przerw ustalony dla ogółu uczniów w szkole nie dotyczy dzieci klas pierwszych.

Aby zapewnić naszym najmłodszym uczniom bezpieczeństwo podczas nauki  i zabawy, przerwy śródlekcyjne organizuje wychowawca w sali lekcyjnej, w kącikach rekreacyjnych, na „zimowym placu zabaw” bądź na placu zabaw, znajdującym się tuż przy szkole. Uczniowie mają możliwość pozostawienia swoich podręczników i przyborów szkolnych w salach lekcyjnych. Ponadto każdy uczeń ma do swojej dyspozycji indywidualną szafkę, która znajduje się na korytarzu szkolnym w wydzielonej części dydaktycznej  dla najmłodszych uczniów.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszej  szkoły.

Prezentacja_zs_paczkowo.pdf