Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Innowacja pedagogiczna „Sensoplastyka – zabawy stymulujące zmysły”

Autor: Monika Czechowska

Nazwa instytucji: Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Paczkowie
Temat: „Sensoplastyka – zabawy stymulujące zmysły”
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia:
Zakres innowacji: Uczniowie kl.IIa
Czas realizacji innowacji: 20.09.2021r. – 30.05.2020r., z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia z sensoplastyki będą odbywały się w formie warsztatowej raz w miesiącu.

Cele innowacji:


Cele główne:

 • rozwijanie twórczości, kreatywności i zainteresowania światem
 • wspomaganie rozwoju  intelektualnego, ruchowego i emocjonalno-społecznego
 • ćwiczenie koncentracji, skupienia i uwagi
 • usprawnianie funkcji integracji sensorycznej
 • budowanie twórczych i samodzielnych osobowości
 • wspieranie  rozwoju poznawczego 


Cele szczegółowe:

 • rozwijanie naturalnej ekspresji twórczej
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych
 • wspieranie samodzielności
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
 • zmniejszenie lub wyeliminowanie negatywnych reakcji na bodźce sensoryczne
 • stwarzanie możliwości aktywnego działania
 • doskonalenie sprawności manualnej i rozwoju spostrzegawczo-ruchowego
 • poprawa zdolności koncentracji, skupienia uwagi na jednej czynności przez dłuższy czas
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci oraz wyzwalanie pomysłowości zachęcanie do wnioskowania, dokonywania analizy i syntezy wiedzy


METODY PRACY:

 • działania praktycznego
 • pokazu i obserwacji
 • ekspresyjna
 • doświadczeń i eksperymentowania
 • metoda ćwiczeń
  – metody oglądowe (obserwacje, demonstracje itp.)
  – metody słowne (instrukcje, rozmowy, sposoby społecznego porozumienia itp.)
  – metody aktywizujące (projekt, burza mózgów, burza pytań, gry dydaktyczne, stacje
  zadaniowe, drama, mapa mentalna itp.)

             FORMY PRACY:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zespołowa

FORMY AKTYWNOŚCI DZIECI:

 • zabawowa
 • zadaniowa
 • badawcza
 • twórcza

OPIS ZASAD INNOWACJI:

Sensoplastyka to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu kreatywności i samodzielności dzieci. Są to różne aktywności plastyczne, które angażują jednocześnie kilka zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku.

Zajęcia stanowią bazę do dalszej edukacji w szkole. Dziecko, biorąc udział w warsztatach otwiera się na sztukę i kształtuje swoje zmysły estetyczne. Co ważne, przebywa w gronie rówieśników, a to dodatkowo wpływa pozytywnie na jego umiejętności nawiązywania kontaktów oraz pomaga eliminować nieśmiałość.

W trakcie zajęć ich uczestnicy mają okazję bawić się masami bezkształtnymi, farbami oraz tworzywami łatwo przekształcalnymi i sypkimi, to doskonałe wprowadzenie w świat zapachów, faktur i kolorów.

Innowacja przewiduje wykorzystanie różnorodnych, nowatorskich metod nastawionych na manipulowanie, odkrywanie, poszukiwanie, tworzenie i działanie przez dziecko, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stymulowanie zmysłów.

Zaletą zajęć sensorycznych jest to, że do ich przeprowadzenia można użyć ogólnodostępnych produktów, które znajdziemy w kuchni lub łazience.

Wprowadzenie niniejszej innowacji ma na celu przyczynienie się do lepszego rozwoju intelektualnego, ruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci, a także rozwijanie dziecięcego zainteresowania otaczającym światem. Jest to moja odpowiedź na pojawiające się coraz częściej problemy behawioralne, społeczne i emocjonalne dzieci a także coraz słabiej rozwiniętą u nich motorykę małą.

    Działalność sensoplastyczna ma także właściwości terapeutyczne: zarówno uspokaja, odpręża jak i rozładowuje napięcie emocjonalne i mięśniowe. Zajęcia z elementami sensoplastyki ułatwiają również nawiązywanie kontaktu emocjonalnego oraz przyczyniają się do budowania właściwych relacji a także uczą współdziałania  w grupie rówieśniczej. 

Sensoplastyka dla uczniów to:

 • to warsztaty o zapachu gumy balonowej, słodkiej truskawki, rajskich owoców, wanilii i nie tylko,
 • to twórcze eksperymenty, kolorowe brudzenie się i tworzenie nieokiełznanych mas plastycznych,
 • podczas zajęć rozwijamy kreatywne myślenie, pracujemy nad rozwojem poznawczym, społecznym oraz rozwojem komunikacji,
 • dzięki wspólnym zajęciom w grupie, uczymy się być ze sobą i co najważniejsze, uczymy się cieszyć wspólnymi chwilami,
 • każde spotkanie z nami to zaskakujące połączenie zabaw i eksperymentowania z ekologicznymi materiałami plastycznymi.

Spodziewane efekty:


Wpływ na uczniów:

 • Usprawnianie funkcji integracji sensorycznej
 • Lepszy rozwój psychoruchowy dzieci
 • Poprawa zdolności koncentracji i skupienia uwagi
 • Poprawa koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi
 • Poprawa komunikacji swoich potrzeb i nawiązywanie interakcji z otoczeniem

Wpływ na pracę szkoły:

 • Rozwój bazy dydaktycznej oraz metod i form pracy
 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez podnoszenie jakości podejmowanych działań
 • Uatrakcyjnienie i efektywne zagospodarowanie czasu