Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ŚW. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW | STATUT  SZKOŁY | PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYCZNY  | PROJEKT EDUKACYJNY | REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH | SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ | KONCEPCJA ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE | ZASADY FUNKCJONOWANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI| PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA | REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ŚW.JANA PAWŁA II W PACZKOWIE

 

Statut  Szkoły  2017