Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW | STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE | PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYCZNY  | PROJEKT EDUKACYJNY | REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH | SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ | KONCEPCJA ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE | ZASADY FUNKCJONOWANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI| PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA | REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

Regulamin- wypożyczanie podręczników