Innowacyjny projekt „Klasa w Terenie” zakończony

Szkoła Podstawowa w Paczkowie zakończyła właśnie realizację ogólnopolskiego projektu „Klasa w Terenie”, który trwał od października do maja. Projekt ten miał na celu rozwijanie różnorodnych umiejętności i wiedzy uczniów poprzez bezpośredni kontakt z otaczającym ich światem. Główne cele innowacji obejmowały poszerzenie wiedzy o środowisku, rozbudzenie zainteresowań historią regionu, kształtowanie postawy szacunku wobec innych, rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania. Dodatkowo, projekt miał na celu integrację zespołu klasowego i rozwijanie umiejętności pracy w grupie, a także naukę przez zabawę.

W ramach projektu zrealizowano szereg ciekawych i edukacyjnych zadań. Uczniowie, głównie z klasy 2b, ale także z innych klas, aktywnie uczestniczyli w:

  1. Obserwacji przyrody – Dzieci uczyły się rozpoznawać różne gatunki roślin i zwierząt, obserwując je w naturalnym środowisku.
  2. Wyjściach w ciekawe miejsca – Wizyty w różnych miejscach regionu pomogły uczniom lepiej zrozumieć dziedzictwo kulturowe i naturalne ich okolicy, a także poznać specyfikę zawodów.
  3. Tworzeniu katalogu roślin – mini zielnika – Uczniowie zbierali i katalogowali różne gatunki roślin, tworząc własne zielniki, co rozwijało ich zdolności badawcze i przyrodnicze.
  4. Tworzeniu ptasich stołówek i dokarmianiu ptaków – Praktyczne działania na rzecz ochrony przyrody uczyły dzieci odpowiedzialności i troski o zwierzęta.
  5. Zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu – Aktywność fizyczna na łonie natury sprzyjała zdrowemu trybowi życia i integrowała grupę.

 

Projekt „Klasa w Terenie” nie tylko wzbogacił wiedzę uczniów, ale również rozbudził w nich pasję do odkrywania świata, poszerzania swoich horyzontów oraz doceniania piękna przyrody. Dzięki tej inicjatywie dzieci mogły nauczyć się pracy zespołowej, odpowiedzialności oraz szacunku dla innych ludzi i środowiska.

Na zakończenie projektu, szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający realizację innowacyjnych działań edukacyjnych. To wyróżnienie jest dowodem na to, że Szkoła Podstawowa w Paczkowie skutecznie wprowadza nowoczesne metody nauczania, które angażują i inspirują uczniów do nauki przez doświadczenie i zabawę.

Projekt „Klasa w Terenie” okazał się być doskonałym przykładem, jak można w ciekawy i efektywny sposób łączyć naukę z praktyką, co na pewno przyniesie długotrwałe korzyści dla uczniów i całej społeczności szkolnej.

Koordynator Projektu w szkole

Katarzyna Markiewicz